Aktualności

Walne Zebranie Salos Kalina Lublin

Nowy Prezes Salos Lublin – ks. Marek Głuch

W dniu 17 października 2011r. odbyło się walne zebranie członków Salosu, na którym jednomyślnie został wybrany nowy prezes Salosu – ks. Marek Głuch.

Witamy także w naszym Stowarzyszeniu nowego członka Pana Jarosława Gębal, mamy nadzieję, że współpraca będzie przynosiła pozytywne efekty dla naszego Stowarzyszenia.

Nowemu Prezesowi życzymy owocnej i twórczej pracy na ziemi lubelskiej.