Historia Salos Lublin

9.10.1995 r. przy parafii pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki Wiernych w Lublinie odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Lokalnego Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej (SALOS). Uczestnikami byli księża salezjanie pracujący przy tej parafii (ks. Jan Lis i ks. Marek Ledwożyw) młodzież z grup przyparafialnych oraz dorośli, dla których dobro dzieci nie było obojętne. 27.10.1995 roku SL Kalina zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków sportowych w Urzędzie Wojewódzkim. 6.11.1995 r. na walnym zebraniu dokonano wyboru Zarządu. W skład zarządu weszło 9 osób, a prezesem został ks. Jan Lis. 5.10.1996 r. SL Kalina został wpisany do rejestru stowarzyszeń Salezjańycielskie Stowarzyszenia Lokalnego "Kalina"


Powołanie SL Kalina wypływało z tradycji łączenia przez salezjanów opieki duszpasterskiej z rekreacją na boisku (mecze piłki nożnej, siatkowej, turnieje tenisa stołowego, zbijak, kartofel) i w terenie (ogniska, turystyka piesza, wycieczki). Ta tradycja była kontynuowana na boisku i w salach rekreacyjnych salezjanów na Kalinowszczyźnie. Życie na boisku tętniło nie "od zawsze" od ruchu i gwaru młodzieży

Znamiennym jest fakt, że powstanie SL Kalina poprzedzone było imprezami sportowo rekreacyjno wychowawczo duchowymi, których inicjatorami była sama młodzież. Jedną z takich inicjatyw był Dzień Radości. Pierwszy odbył się w 1993 r. skierowany był do dzieci w wieku 7-15 lat i trwał dwa dni. Wzorem Savionaliów - podobnej imprezy dla dzieci i młodzieży w Krakowie - odbyły się rozgrywki sportowe (mecze piłki nożnej, siatkowej, koszykówki, turniej tenisa stołowego, konkursy i zabawy, wspólny śpiew), a również nabożeństwo w sobotę i Msza św. w niedzielę. Dzień Radości miał swój hymn, piosenkę pt. Flaga, który oddawał istotę tego dnia, bowiem prawdziwa radość ma swoje źródło z czystego serca, w którym Jezus Chrystus jest Królem. Tak mówi o tym do animatorów Adam Trejgel.

Dzieci po szkole mają dużo wolnego czasu i często nie wiedzą, jak go spędzić. Błąkają się po osiedlu, sięgają po papierosy, alkohol. Stwórzmy im okazję, aby mogli spędzić czas w radości i zabawie. Będzie to też okazja, aby ukazać im, że Kościół to nie tylko księża.

Dzień Radości stał się okazją do zaproszenia nowych dzieci i młodzieży do grup parafialnych, a Ci, którzy uczestniczyli kiedy w zaproponowanej zabawie, sami ją dziś organizują. Inicjatywa młodzieży cieszyła się tak dużym zainteresowaniem wśród dzieci i dorosłych, że widziano potrzebę ?
Animatorzy i utworzony Zarząd, osoby tj. ks. Jan Lis, Agnieszka Kulik, Adam Trejgel, Bogusława Harden, Jacek Mazurek, Wojciech Walicki zapoczątkowały dalsze przedsięwzięcia tj. zimowiska, turnieje sportowe, wyjazdy na wakacje, itp.
28.09.1997r odbyło się walne zebranie i wybór nowych władz SL. Prezesem został ks. M. Skowron, który reprezentował SL Kalina na zebraniu prezesów SL Inspektorii Krakowskiej.
W 16.12.2001r. odbyło się kolejne Walne Zebranie. Podjęto uchwałę o kilku zmianach w statucie, ale co ważniejsze wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Prezesem pozostał ks. Mariusz Skowron, wiceprezesami zostali wybrani ks. Mirosław Pieprzyca oraz p. Adam Trejgel. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy.
Od 2003 roku Prezesem jest Ks. Kazimierz Drozd, a wiceprezesem jest Adam Trejgel.

Dnia 13. 02. 2005r odbyło się walne zebranie S.L. SALOS "Kalina", któremu przewodniczył ks. Kazimierz Drozd. Zebranie miało na celu przede wszystkim wybrać nowy zarząd stowarzyszenia, gdyż poprzedni podał się do dymisji.
Komisję skrutacyjną podczas głosowania sprawowali p. Bogusława Harden i p. Adam Trejgel (były wiceprezes).
Na prezesa Salos-u jednogłośnie członkowie stowarzyszenia wybrali ks. Kazimierza Drozda.

Wiceprezesem został Rafał Iskra, Wiesław Opoka - skarbnik, Eliza Turowska - sekretarz, Leszek Bigaj - członek zarządu. Kontrolę wewnętrzną, jaką jest Komisja Rewizyjna będą sprawowali ks. Adam Paszek, p. Jerzy Kulas i p. Wojciech Walicki.
Tego dnia nowy już zarząd wnioskował, aby przydzielić funkcję menadżera Leszkowi Jahołkowskiemu, który już od dłuższego czasu się tym zajmuje.
W 2009r. po sześciu latach spędzonych w Lublinie z funkcji prezesa musiał zrezygnować Ks. Kazimierz Drozd, z powodu oddelegowania do pracy w Salos Kraków. Nowym prezesem SL. Salos "Kalina" Lublin został wybrany podczas walnego zebrania Ks. Adam Starzyk. Wiceprezesem został Rafał Iskra, skarbnikiem - Paweł Antoniak, sekretarzem - Leszek Jahołkowski, członkiem zarządu - Paweł Frąk.