Zimowisko dla dzieci i młodzieży - Szczyrk 1999r.

W dniach 31.01-06.02.99r grupa młodzieży z parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych przebywała na zimowisku w Szczyrku.
Organizatorem i opiekunem tego wyjazdu był ks. Mariusz Skowron. Miejscem pobytu był Młodzieżowy Dom Pielgrzyma kierowany przez ks. Jana Lisa i ks. Jana Cienkosza.
Podstawowym celem tegorocznego zimowiska było poznanie praw życia duchowego:
1. Bóg przeznaczył dla każdego plan zbawienia
2. Człowiek to osoba grzeszna, która przez grzech oddala się od Boga
3. Jezus nas zbawił
4. Jezus jest moim Panem
5. Świadectwo
Umożliwiły to spotkania w grupach, których animatorami były: Bogusława Harden, Marlena Barczak i Barbara Żuk. Spotkania te, modlitwy poranna i wieczorna oraz msze święte ubarwiane przez animatorkę muzyczną – Sylwię Barczak, umożliwiły każdemu uczestnikowi pogłębienie swojej wiary oraz jednoczesne poznanie i przybliżenie się do Boga. Punktem kulminacyjnym było indywidualne napisanie listu do Jezusa, w którym każdy wybrał Go jako osobistego Zbawiciela.
Czas wolny każdy mógł spędzać dowolnie: na zakupach w Szczyrku, na spacerze po górach lub na zjeżdżaniu na sankach (ta forma rozrywki była najbardziej popularna).
Odbyło się także kilka wypadów w góry: piesza wycieczka na Klimczok, wyjazd wyciągiem krzesełkowym na Skrzyczne oraz kolejką linową na Szyndzielnię. Z każdej góry grupa zjeżdżała na plastikowych jabłuszkach. Nie odbyło się oczywiście bez wielu śmiesznych sytuacji, które towarzyszyły całemu zimowisku. Jedynym jego mankamentem było przeziębienie kilku uczestników. Jednak nie zepsuło ono nikomu humoru, a czasem było przedmiotem żartów. Najsmutniejszym momentem był oczywiście dzień wyjazdu. Trudno było się pożegnać z gospodarzami i pięknymi ośnieżonymi górami. Cała grupa wyraziła chęć przyjazdu w najbliższe wakacje.