Liga Piłkarska Salos - Jesień 2006

Liga Piłkarska Salos !!!

LPS wznawia rozgrywki piłkarskie w Rundzie Jesiennej 2006. Zapraszamy chłopców, którzy brali udział w poprzedniej rundzie, a także nowych, do uczestnictwa w naszej lidze. Liczba zespołów jest ograniczona, a pierwszeństwo mają drużyny, które spełnią wszystkie poniższe warunki uczestnictwa.
Mecze ligowe rozgrywane będą w 2 kategoriach wiekowych:
A – rok ur. 1991 i zawodnicy młodsi,
B – rok ur. 1994 i zawodnicy młodsi.


Każda drużyna powinna składać się z 8-12 zawodników posiadających aktualne, podbite legitymacje szkolne, mieć obowiązkowo Opiekuna drużyny (osobę dorosłą) i Kapitana.
W drużynie nie może być więcej niż 50% zawodników trenujących w klubach. Drużyny bez Opiekunów nie mogą uczestniczyć w rozgrywkach LPS. Składka od drużyny w rundzie wynosi 50 zł i musi być uiszczona przed rozpoczęciem rozgrywek.
W celu zgłoszenia drużyny (także drużyn z wiosny) należy:
– pobrać „Kartę Drużyny” w biurze Salosu (budynek parafialny Księży Salezjanów, ul. Kalinowszczyzna 3; obok kancelarii parafialnej) w dniach: 28.08-06.09.2006 r. (z wyjątkiem niedziel) w godz. 19.00-19.30,
– wypełnić „Kartę Drużyny” (wraz z podpisami rodziców!) oraz przynieść ją ze sobą na spotkanie Kapitanów i Opiekunów drużyn.

Spotkanie Opiekunów i Kapitanów drużyn, odbędzie się dnia 07.09.2006 r. w czwartek o godz. 17.00 w salkach Oratorium przy kościele Księży Salezjanów – na I-ym piętrze. Na spotkaniu będą omówione szczegółowo warunki uczestnictwa oraz regulamin LPS. Obecność zainteresowanych obowiązkowa!