Wyróżnieni za wychowanie przez sport !


W pracy wychowawczej prowadzonej przez Salezjańską Organizację Sportową (SALOS) ważną rolę odgrywa animacja sportowa, która pomaga w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.
Taką formę pracy wychowawczej przez sport prowadzi również w Lublinie od 12 lat Stowarzyszenie Lokalne „Kalina" Salezjańskiej Organizacji Sportowej mieszczące się na Kalinowszczyźnie. Tam właśnie przy współpracy salezjanów i osób świeckich prowadzone są rozgrywki Ligi Piłkarskiej Salos, w których uczestniczy w każdą wiosenną i jesienną sobotę ponad 100 chłopców. Organizowane są również inne turnieje sportowe, które pomagają właściwie spędzać wolny czas. Salos Lublin prowadzi także sekcje siatkarskie dziewcząt i sekcję tenisa stołowego dla których to sekcji prowadzone są regularne zajęcia treningowe. Dzieci i młodzież zrzeszone w salosie uczestniczą również w spotkaniach integracyjno-formacyjnych. Co roku w wakacje z salosem wyjeżdża na obozy ok. 200 dzieci i młodzieży.
Ta praca została doceniona przez Zarząd Krajowy Salos RP który wyróżnił Adama Trejgela odznaczeniem Ministra Edukacji Narodowej „Medalem Komisji Edukacji Narodowej", oraz ks. Kazimierza Drozda, którego na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi.