Wyróżnieni za wychowanie przez sport

W pracy wychowawczej prowadzonej przez Salezjańską Organizację Sportową (SALOS) ważną rolę odgrywa animacja sportowa, która pomaga w kształtowaniu osobowości młodego człowieka.