Turnieje tenisa stołowego - regulamin

Regulamin Andrzejkowego i Mikołajkowego Turnieju w Tenisie Stołowym.


1.    CEL:
•    Popularyzacja tenisa stołowego, jako jednej z form rekreacji fizycznej po przez rywalizację w duchu „fair-play”.
•    Podnoszenie poziomu sportowego uczestników.
•    Krzewienie przez sport wartości chrześcijańskich wśród dzieci
i młodzieży.

2.    ORGANIZATOR:

•    SL „KALINA” Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie.

3.    MIEJSCE ROZGRYWEK I TERMINY:

•    Sala Gimnazjum nr 2 w Lublinie ul. Lwowska 11.
Terminy:
•    Turniej Andrzejkowy – 29.XI.2008
•    Turniej Mikołajkowy -  06.XII.2008

4.    UCZESTNICTWO:

•    Zawodnicy zobowiązani są do posiadania: ważnej legitymacji szkolnej, stroju i obuwia sportowego, rakietki.
•    Zawodnicy w czasie trwania zawodów nie będą dodatkowo ubezpieczeni przez organizatora.
•    Opłata startowa: 1 zł.

5.    FORMA ROZGRYWEK
Kategorie:
•    A - Szkoła Ponadgimnazjalna (chłopcy)
•    B - Gimnazjum (chłopcy)
•    D - Dziewczęta
•    C - Szkoła Podstawowa (chłopcy)

System rozgrywek poszczególnych kategorii:
•    Szkoła Ponadgimnazjalna: „każdy z każdym”.
•    Gimnazjum (chłopcy): system ruski;
•    Dziewczęta: „każdy z każdym”;
•    Szkoła Podstawowa: system ruski.
Organizator ma prawo do zmiany systemu rozgrywek.
Każdy mecz rozgrywany jest do dwóch wygranych setów; każdy z setów rozgrywany jest do 11 wygranych punktów (obowiązuje zasada przewagi 2 punktów).

Punktacja:
•    W zawodach rozgrywanych systemem „każdy z każdym”
o kolejności miejsc decyduje suma uzyskanych punktów.
Za zwycięstwo otrzymuje się 2 punkty, za porażkę w rozegranym meczu 1 punkt, a w przegranym walkowerem 0 punktów.
•    Jeżeli dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów to w każdym przypadku o kolejności decydują wyniki bezpośrednich spotkań pomiędzy zawodnikami, którzy uzyskali równą ilość punktów. W takim przypadku sporządza się tabelę pomocniczą, w której uwzględnia się tylko wyniki uzyskane pomiędzy zainteresowanymi zawodnikami. O kolejności miejsc
w tabeli decyduje kolejno:
- ilość punktów
- stosunek setów
- stosunek piłek.

W przypadku idealnej równości powyższych kryteriów o kolejności miejsc decyduje losowanie.

Nagrody:

•    Za miejsca I – III w każdej kategorii przewidziane są puchary lub medale oraz upominki rzeczowe.
•    Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.

6.    Inne postanowienia:

•    Protokoły są do wglądu u Organizatora.
•    Za wszelkie szkody powstałe z winy uczestnika, odpowiada sam uczestnik.
•    Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w powyższym regulaminie.