SALOS LUBLIN NAGRODZONY PRZEZ PREZYDENTA M. LUBLIN

Prezydent Miasta Lublin w dniu 19 grudnia 2008r. nagrodził Stowarzyszenie Lokalne Kalina Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie za propagowanie działalności sportowo-rekreacyjnej oraz zdrowego stylu życia poprzez organizację masowych imprez rekreacyjnych w 2008 roku. Szczególne wyrazy uznania Pan Prezydent Miasta Lublin przekazał dla naszego Prezesa Ks. Kazimierza Drozda za działalność na rzecz rozwoju sportu masowego oraz wkład pracy w organizację imprez sportowo-rekreacyjnych w mieście Lublin w 2008 roku. Bardzo cieszy nas fakt docenienia naszej pracy przez Władze Miasta Lublin i wyrażamy nadzieję na dalszą harmonijną współpracę dla dobra i rozwoju młodych ludzi.