Pożegnanie Ks. Kazia - Prezesa SALOS LUBLIN

Podziękowanie Prezesowi SALOS LUBLIN Ks. Kazimierzowi Drozdowi widziane w obiektywie aparatu! Zapraszamy do wspomnień!