Komunikat Nr 1/2020

Stowarzyszenie Lokalne KALINA Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie informuje, że XXVIII Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży Salezjańskiej odbędą się w Lublinie w dniach 18-19 września 2020 r.

Prosimy o zgłoszenie z Inspektorii zespołów do dnia 30 czerwca 2020 r. na adres salos@salos.lublin.pl z podaniem stowarzyszenia, adresu, numerów kontaktowych, kategorii wiekowej zespołu i płci zawodników.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego (nazwisko i imię zawodników, PESEL i datę urodzenia) do 05 sierpnia 2020 roku. Natomiast zgłoszenie ostateczne ze Stowarzyszeń Lokalnych zespołów sportowych do 31 sierpnia 2020 roku na adres: salos@salos.lublin.pl trzeba wysłać rozmiarówkę młodzieżową koszulek oraz ilość.

Zgłoszenia wstępne:

 

Kategoria: 

                              A: rocznik 2003 – 2004

                              B: rocznik 2005 – 2006

                              C: rocznik 2007 – i młodsze

Dyscypliny:

Siatkówka dziewcząt i chłopców kat. 'A', 'B' i ‘C’

Tenis stołowy (singiel i debel) dziewcząt i chłopców kat. „A”, „B” i „C”

               Opłata za uczestnika wynosi 100 zł. Wpłaty należy dokonać na konto SALOS RP :  Salezjańska Organizacja Sportowa Rzeczypospolitej Polskiej PKO BP SA XV O/W-wa nr  bankowy 55 1020 1156 0000 7402 0077 1923 w tytule przelewu: OIMS Lublin

Terminy wpłat: do 31.07.2020 – zgłoszenia drużyn z 50% wpłatą kosztów do 31.08.2020 – zgłoszenia imienne wraz z wpłatą pozostałych 50% kosztów

Weryfikacja zgłoszonych drużyn nastąpi bezpośrednio w Biurze Zawodów (Domu Studenckim ul. Konstantynów 1D) w dniu przyjazdu, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (obowiązkowo: imienna lista zgłoszeniowa, legitymacje szkolne, zgoda rodzica/opiekuna na udział w Igrzyskach). Wszyscy zawodnicy biorący udział w Igrzyskach winni posiadać zgodę lekarza na uczestnictwo w zawodach. Za dopełnienie powyższego odpowiedzialność ponoszą opiekunowie zgłaszający do uczestnictwa w zawodach.

Rozgrywki przeprowadzone będą zgodnie z Regulaminem OIMS znajdującym się na stronie www.salosrp.pl. (Za wyjątkiem punktu mówiącego o ilości drużyn. W zawodach może wziąć udział 6 drużyn w każdej kategorii wiekowej).

 

Wszyscy uczestnicy Igrzysk są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków przez organizatora (Stowarzyszenie Lokalne KALINA Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie). Ubezpieczenie nie dotyczy podróży na i z Igrzysk.

 

Możliwość noclegowa jest przewidziana na 200 osób. Zgłoszenie skorzystania z noclegu najpóźniej do 15 lipca. Każda drużyna może przywieść następującą ilość osób.

Piłka siatkowa chłopcy i dziewczyny Kat. A i B: 8+2 (trener + kierowca)

Piłka siatkowa chłopcy i dziewczyny Kat. C: 6+2 (trener +kierowca); chyba, że jest już jeden trener oraz kierowca w innej kategorii wiekowej

Tenis stołowy chłopcy i dziewczyny Kat. A, B i C: 6+2 – liczebność może zostać zmieniona po wcześniejszej rozmowie z organizatorem Igrzysk (trener +kierowca); chyba, że jest już jeden trener oraz kierowca w innej kategorii