Kontakt

KONTAKT
SALOS LUBLIN

Stowarzyszenie Lokalne "KALINA"

Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Lublinie

20-129 Lublin; ul. Kalinowszczyzna 3; tel. (0 81) 749-41-09

NIP 946-18-62-052

KONTO: Bank PEKAO SA

Numer rachunku 34 1240 5497 1111 0000 5003 2989
Oddział prowadzący rachunek Oddział w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 72,

prezes Ks. Krzysztof Wasiak SDB, tel. 081 749 41-09

salos@salos.lublin.pl