Walne zebranie S.L. SALOS

Dnia 13. 02. 2005r odbyło się walne zebranie S.L. SALOS "Kalina", któremu przewodniczył ks. Kazimierz Drozd. Zebranie miało na celu przede wszystkim wybrać nowy zarząd stowarzyszenia, gdyż poprzedni podał się do dymisji.
Komisję skrutacyjną podczas głosowania sprawowali p. Bogusława Harden i p. Adam Trejgel (były wiceprezes).
Na prezesa Salos-u jednogłośnie członkowie stowarzyszenia wybrali ks. Kazimierza Drozda.

Wiceprezesem został Rafał Iskra, Wiesław Opoka - skarbnik, Eliza Turowska - sekretarz, Leszek Bigaj - członek zarządu. Kontrolę wewnętrzną, jaką jest Komisja Rewizyjna będą sprawowali ks. Adam Paszek, p. Jerzy Kulas i p. Wojciech Walicki.
Tego dnia nowy już zarząd wnioskował, aby przydzielić funkcję menadżera Leszkowi Jahołkowskiemu, który już od dłuższego czasu się tym zajmuje. Na koniec spotkania były podziękowania i wspólne zdjęcia.
Miejmy nadzieję, że nowy zarząd jeszcze bardziej przyczyni się do rozwoju Salos-u , gdyż wspólna rywalizacja sportowa stwarza okazję do lepszego poznania się i rozpoczęcia "wychowawczego dialogu". Bo jak mawiał ks. Bosko "boisko bardziej przyciąga niż Kościół".