Regulamin Ligi Piłkarskiej Salos - Wiosna 2009

Regulamin Ligi Piłkarskiej Salos – Runda Wiosenna 2009 (01.04.2009)
1. Wszyscy Organizatorzy i Uczestnicy wspólnie tworzą dzieło zwane LPS, a więc są odpowiedzialni za każdego człowieka uczestniczącego w rozgrywkach LPS i za dobro, jakie się tu dokonuje. Wszyscy zawodnicy z każdej drużyny są zobowiązani do uczestnictwa w spotkaniach formacyjnych (formacja chrześcijańska) proponowanych przez Organizatorów (np. uroczysta Msza święta na zakończenie rundy). W przypadku nieobecności drużyny będzie ona zawieszona, bądź wykluczona z rozgrywek LPS. Każdy mecz rozpoczyna się modlitwą.

2. Rozgrywki LPS prowadzone są w dwóch kategoriach wiekowych: kat. A – rok urodzenia 1993 i młodsi zawodnicy, kat. B – rok ur. 1996. W celu uwierzytelnienia wieku zawodnika jest on zobowiązany do okazania Organizatorom aktualnej, ważnej legitymacji szkolnej (podczas każdej kolejki). W przypadku oszustwa nastąpi wyeliminowanie z zawodów zawodnika lub całej drużyny. Brak legitymacji oznacza niedopuszczenie do rozgrywek. Nowych zawodników do Karty Drużyny można dopisywać najpóźniej do 3-ej kolejki (włącznie). Nie mogą oni być zawodnikami innej drużyny LPS, także w innej kategorii.

3. Organizatorzy ustalają terminarz rozgrywanych meczów z tygodniowym wyprzedzeniem. Tak zaplanowane terminy meczów mogą ulec zmianie tylko z bardzo ważnych powodów, po zgłoszeniu Organizatorom prośby o zmianę z 5-o dniowym wyprzedzeniem! W przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek: a) jeśli rozegrała mniej niż 50% zaplanowanych meczów – mecze te będą anulowane (zmiany w tabeli), b) jeśli rozegrała 50% lub więcej zaplanowanych meczów – mecze te nie będą anulowane, a pozostałym drużynom zostanie przyznany walkower 6:0. W przypadku złego stanu boiska (opady atmosferyczne, duże błoto i kałuże, niska temperatura lub z powodu innych przyczyn niezależnych od Organizatorów) mecze mogą być odwołane i przełożone na inny dzień.

4. Boisko do gry (zrobienie linii wapnem, rozwieszenie i ściągnięcie siatek, ustawienie i zebranie chorągiewek, posprzątanie boiska) przygotowują drużyny rozpoczynające pierwszy mecz (należy przyjść 40 min. przed rozpoczęciem rozgrywek) i rozgrywające ostatni mecz danego dnia zawodów. Za niedopełnienie tego obowiązku drużyna będzie ukarana odebraniem 1 pkt., a w przypadku rażącego zaniedbania będzie zawieszona w rozgrywkach.

5. Czas trwania meczu wynosi 2 x 15 minut z przerwą 3-minutową. Gramy na auty bramkowe, auty, rzuty rożne; przepisu o spalonym nie uwzględniamy. W przypadku umyślnego podania do własnego bramkarza (także wyrzut piłki z autu), dotknięcie przez niego piłki ręką będzie karane rzutem wolnym pośrednim. Podanie głową jest dozwolone. Po wykopnięciu piłki przez bramkarza z pola 5 metrów, przy wznowieniu gry, może on strzelić gola (lub po wykopnięciu w stylu tzw. angielskim, czyli po odbiciu piłki od ziemi). Mecze rozgrywane będą systemem: każdy z każdym w rundzie wiosennej. Mecz ligowy nie może być rozpoczęty, jeżeli choć jedna drużyna ma w swoim składzie mniej niż 4 zawodników. W czasie meczu można dokonywać nieograniczonej liczby zmian zawodników, a każda zmiana musi być zasygnalizowana sędziemu przez kapitana drużyny. W rozgrywkach LPS obowiązuje zakaz gry w korkach z metalowymi wkrętami!

6. W skład drużyny wchodzi: bramkarz, 5-u zawodników, zawodnicy rezerwowi (od 2 do 6) oraz Opiekun drużyny (osoba pełnoletnia). W drużynie nie może być więcej niż 50% zawodników grających w klubach piłkarskich (w trakcie meczu na boisku także!). Przedstawicielem drużyny na boisku jest kapitan; jedynie on ma prawo zwracania się i interweniowania u sędziego. Drużyna, która nie posiada swojego Opiekuna, nie może uczestniczyć w rozgrywkach LPS! Opiekun drużyny jest zobowiązany do troski o zawodników z jego drużyny i do obecności na wszystkich meczach drużyny (15 min. przed i 15 min. po meczu) oraz do wypełnienia przed meczem protokołu, a także po zakończeniu meczu.

7. W czasie trwania meczu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu kapitan drużyny zobowiązany jest do zgłoszenia sędziemu wszystkich kontuzji odniesionych przez zawodników z jego drużyny. Zawodnik kontuzjowany (złamania, zwichnięcia, skręcenia itp.) nie może uczestniczyć w rozgrywkach LPS, aż do momentu pełnego powrotu do zdrowia, co poświadczy lekarz. Organizatorzy rozgrywek LPS nie zapewniają uczestnikom ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków. Można się ubezpieczyć indywidualnie we własnym zakresie. (Opłata za uczestnictwo jest przeznaczona na zakup wapna, potrzebnego sprzętu /piłki, znaczniki itp./, utrzymanie boiska, pracę sekretariatu boiskowego, zakup nagród dla uczestników LPS oraz zgodnie z aktualnymi potrzebami).

8. O kolejności drużyn w lidze decyduje ilość zdobytych punktów, a następnie bilans bramek; w przypadku równego bilansu ilość zdobytych goli, następnie wynik bezpośredniego spotkania obydwu drużyn o identycznej liczbie strzelonych goli, a w przypadku remisu ilość zwycięstw (zwycięstwo: 3 pkt., remis: 1 pkt, porażka: 0 pkt). Po upływie pięciu minut od chwili regulaminowego rozpoczęcia meczu, jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na mecz, bez podania ważnego powodu, zostaje odgwizdany walkower na korzyść drużyny przeciwnej. Wynik walkoweru wynosi 6:0, drużyna zwycięska otrzymuje 3 pkt., a oddająca mecz traci 1 pkt.

9. Za złe, niekulturalne zachowanie na boisku podczas rozgrywania meczu, a także poza boiskiem (brutalne, złośliwe faule; przeklinanie, nieposłuszeństwo wobec Opiekunów i Organizatorów LPS, złośliwe, obrażające czyny, gesty i słowa wobec innych zawodników, palenie papierosów, spożywanie/bycie pod wpływem alkoholu, narkotyków, kradzieże itp.) zawodnik będzie ukarany: napomnieniem ustnym, karami minutowymi wykluczającymi z gry (2, 5, 10 min.), czerwoną kartką, odsunięciem od rozegrania jednego lub więcej meczów, wykluczeniem z rozgrywek LPS. Karę minutową zawodnik odbywa za linią boczną środka boiska, a jego powrót na boisko następuje tylko na wezwanie sędziego.

10. Zawodnik, który podczas meczu otrzyma czerwoną kartkę musi opuścić boisko, a także może on zostać odsunięty od rozegrania 1-3 kolejnych meczów (decyzję podejmują Organizatorzy LPS). Za złe zachowanie czerwoną kartkę może otrzymać także zawodnik poza boiskiem, który aktualnie nie rozgrywa meczu – w takim wypadku zostanie on odsunięty od swojego najbliższego meczu i może być zawieszony w rozgrywkach na najbliższe 1-3 kolejki. Wykluczenie zawodnika na zawsze z rozgrywek LPS następuje za znieważenie Sędziego i Organizatorów LPS polegające na: uderzeniu, kopnięciu, opluciu lub rzuceniu kamieniem lub innym niebezpiecznym przedmiotem ze strony zawodnika przed meczem, w trakcie i po meczu.

11. Prosimy zawodników, aby w miarę możliwości postarali się o dobór strojów w jednolitych barwach, a także o przygotowanie prezentacji drużyny (okrzyk). Prosimy również o zachowanie „etykiety piłkarskiej” (przywitanie kapitanów drużyn ze sobą i z sędzią, pożegnanie ze sobą nawzajem po meczu). Opłata rozgrywek w Rundzie Wiosennej 2009 wynosi 30 zł od drużyny w kat. A, 20 zł w kat. B. i powinna być wpłacona Organizatorom przed rozpoczęciem rozgrywek LPS. Jeżeli drużyna nie uiści opłaty, nie zostanie dopuszczona do rozgrywek. Po wycofaniu się drużyny z rozgrywek opłata nie podlega zwrotowi.