Cele

SALOS LUBLIN zajmuje się wychowaniem dzieci i młodzieży przez sport i rekreację ruchową. Swą działalność opiera na wartościach olimpizmu, fair play, nauce Ewangelii oraz systemie wychowawczym św. Jana Bosko, gdyż jest złączona z wychowawczym dziełem Zgromadzenia Salezjańskiego. Salezjańska Organizacja Sportowa jest członkiem Polskiego Komitetu Olimpijskiego oraz Polisportive Giovanili Salesiane Europa. Stowarzyszenie Lokalne "Kalina" od kilku lat realizuje swoje idee wobec dzieci i młodzieży całego miasta a zwłaszcza z osiedla Kalinowszczyzna, zdobywając uznanie miejskich władz oświatowych. Prowadzimy całoroczną działalność sportowo-wychowawczą w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej i tenisa stołowego oraz świetlicę profilaktyczno-wychowawczą. Zainicjowaliśmy również rozgrywki w Salezjańskiej Lidze Piłkarskiej. Nasza aktywność jest skierowana do dzieci i młodzieży na różnym poziomie wychowania, a zwłaszcza z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo i środowisk patologicznych. Organizujemy imprezy masowe o charakterze sportowo-kulturalnym oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych i wakacji.