Salos Polska

SALEZJAŃSKA ORGANIZACJA SPORTOWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ została zarejestrowana jako stowarzyszenie kultury fizycznej w dniu 29 czerwca 1992r. w UKFiT w Warszawie. Założycielami stowarzyszenia są księża salezjanie SDB, siostry salezjanki CMW i świeccy. Podstawowym celem jaki przyświeca organizacji jest rozwijanie wychowawczych, kulturalnych i społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa, inspirowanych wizją chrześcijaństwa i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej.

SALOS RP prowadzi całoroczną działalność sportowo-wychowawczą wśród dzieci i młodzieży. Posługuje się systemem prewencyjnym założyciela Towarzystwa Salezjańskiego św. Jana Bosko. Swą ofertę programową kieruje do wszystkich młodych, a szczególnie do ubogich, biednych, z rodzin niewydolnych wychowawczo i patologicznych. Odpowiadając na potrzeby oraz zainteresowania dzieci i młodzieży SALOS RP prowadzi zajęcia w następujących dyscyplinach sportu: koszykówka, piłka nożna, piłka siatkowa, tenis stołowy oraz innych.
SALOS RP każdego roku organizuje dla około 30 tyś dzieci i młodzieży blisko 400 akcji wypoczynkowo-sportowych. Podczas każdej z nich realizuje się cele społeczno-wychowawcze, formacyjne, moralne a także sprawnościowe i zdrowotne.
SALOS RP jest także inicjatorem cyklu rozgrywek sportowych dla młodzieży i dzieci w niej skupionej. Młodzi sportowcy rywalizują kolejno w mikroregionach, makroregionach, inspektoriach, by wreszcie spotkać się na Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej. Rozgrywki prowadzone są systemem rocznym. Każdego roku reprezentacja młodzieży SALOS RP bierze udział w Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej.
SALOS RP mając na uwadze potrzeby związane z kadrą instruktorską i wychowawczą organizuje kursy mające na celu wychowanie trenerów instruktorów oraz wolontariuszy gotowych do pracy z dziećmi i młodzieżą.